Kup teraz
w promocyjnej cenie.

Zamów teraz

………………., dn…………. 20…. r.

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

DANE KLIENTA

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

tel.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………………………………….

 

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI

Data nabycia towaru: ………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa towaru: …………………………………………………………………………………………………………………………

Nr paragonu/faktury: ………………………………………………………………………………………………………………..

Nr karty gwarancyjnej: ………………………………………………………………………………………………………………

Ogólna wartość towaru:…………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Kiedy wady zostały stwierdzone: ………………………………………………………………………………………………..

 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

 

…………………………………………………..

(czytelny podpis reklamującego)

 

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data otrzymania reklamacji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Osoba rozpatrująca reklamację: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data rozpatrzenia reklamacji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………..

(Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)

X
Produkt chwilowo niedostępny

Zostaw nam swój adres e-mail.
Napiszemy do Ciebie gdy produkt będzie dostępny.

Test XL

 

Loading
Cresta Facebook Messenger